Política de privacitat i de protecció de dades

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i/o serveis dels que disposa ISOM, SCCL.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

ISOM, SCCL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, ISOM, SCCL s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part d’ISOM, SCCL, amb la finalitat de remetre-li informació de totes les novetats que l’organització dugui a terme i siguin del seu interès i de gestionar les aportacions/donacions que vostè faci a l’organització.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició d’acord amb el que estableix a la normativa legal vigent aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita al responsable del tractament ISOM, SCCL a l’adreça postal C/ València, 558 de Barcelona (08026) o el correu electrònic isom@isom.cat, adjuntant còpia d’un document que acrediti la seva identitat, indicant expressament el dret que desitja exercitar.

Informació bàsica

Informació bàsica sobre protecció de dades
ResponsableISOM, SCCL
Finalitat·  Respondre les sol·licituds de contacte i/o informació de l’organització
·  Gestionar les dades de les empreses que sol·licitin ser sòcies d’ISOM
·  Gestionar les dades de les empreses que sol·licitin contractar joves
·  Gestionar les aportacions que facin els empreses
·   Gestionar les propostes de col·laboració d’empreses.
·   Gestionar les dades de les persones que sol·licitin ser voluntaris d’ISOM
·   Gestionar l’enviament del butlletí d’ISOM Lab
·   Examinar la candidatura a una vacant de feina
LegitimacióConsentiment de l’interessat
DestinatarisISOM, SCCL
DretsAccés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, limitació de l’ús i Portabilitat
Informació AddicionalConsulteu la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades

Informació addicional

Aquesta política de privacitat regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través de la pàgina web que ISOM, SCCL posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat el tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ISOM, SCCL per a les finalitats assenyalades.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

 • Denominació Social: INTEGRACIÓ SOCIAL DE MENORS ISOM, SCCL
 • Nom Comercial: ISOM, SCCL
 • Domicili Social: C/ València, 558 de Barcelona (08026)
 • NIF: F61969093
 • Telèfon: 93 408 59 77
 • Correu electrònic: isom@isom.cat  
 • Inscrita en el Registre Territorial de Cooperatives, en el Full núm. BN-8353, Inscripció 1ª 1A del llibre d’inscripcions de societats cooperatives.
 • Nom de domini: https://www.isom.cat   

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

ISOM, SCCL tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de contacte de diversa índole dutes a terme per la web.

En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat serà la següent:

 • Contacte: gestionar les consultes vàries que puguin arribar a través d’aquest formulari
 • Fes-te empresa sòcia: gestionar les dades de les empreses que sol·licitin ser sòcies d’ISOM
 • Contractació de Joves: gestionar les dades de les empreses que sol·licitin contractar joves
 • Aportacions: gestionar les aportacions que facin els empreses
 • Proposeu una col·laboració: gestionar les propostes de col·laboració d’empreses.
 • Fes voluntariat: gestionar les dades de les persones que sol·licitin ser voluntaris d’ISOM
 • Rep les novetats d’ISOM Lab: gestionar l’enviament del butlletí d’ISOM Lab
 • Treballa amb nosaltres (ofertes actives i Envia’ns el teu CV): gestionar les dades per:

o   Examinar la seva idoneïtat per al lloc de feina al que es postula, així com per a ocupacions que puguin sorgir en el futur.

o   Contactar amb vostè mitjançant correu electrònic o bé una trucada telefònica, únicament amb la finalitat de concertar entrevistes de feina o gestionar aspectes relatius al procés de selecció.

Per quant de temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Les dades de caràcter personal proporcionades es conservaran durant el temps necessari mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins de l’organització que la necessitin per gestionar la seva consulta. No se cediran dades a tercers.

Com protegeix ISOM, SCCL la seva informació personal?

ISOM, SCCL implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades amb la finalitat d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si ISOM, SCCL tracta dades personals que el concerneixen, així com accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. ISOM, SCCL cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, l’interessat podrà exercir el seu dret de Portabilitat i, en cas que sigui procedent, ISOM, SCCL haurà de gestionar la seva tramitació.

L’Usuari podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint una comunicació escrita al responsable del tractament ISOM, SCCL a l’adreça postal postal C/ València, 558 de Barcelona (08026) o el correu electrònic isom@isom.cat, adjuntant còpia d’un document que acrediti la seva identitat, indicant expressament el dret que desitja exercitar.