La prestació d’un servei de qualitat és un tret característic de la nostra organització. ISOM entén que les dimensions de la qualitat tenen a veure amb l’afectivitat, la seguretat, el treball interprofessional, els vincles, la planificació, l’avaluació i l’atenció posterior. També, però, amb l’eficàcia i l’eficiència.

És per això que des del 2010 ISOM està certificada en la norma ISO 9001 per a:

a) La prestació de serveis en Centres Residencials d’Acció Educativa per a infants i adolescents de 3 a 18 anys:

  • Residencials (allotjament i manutenció)
  • Socioeducatius (àmbit sanitari, escolar/pre-laboral, familiar i emocional-relacional)
  • Lleure i temps lliure

b) Servei d’Intervenció Socioeducativa

c) La gestió de pisos assistits per a joves tutelats i extutelats

En aquest sentit es defineix la política de qualitat com a part integrant de les línies estratègiques d’ISOM, sotmetent l’organització i els seus serveis de forma voluntària al seu Sistema de Gestió de Qualitat sota la supervisió d’una Entitat Certificadora Acreditada.

L’àrea de Qualitat vetlla per garantir la millora contínua i així identificar i visualitzar els potencials riscos, convertint-los en oportunitats de millora. Per aquest motiu és clau la participació dels nostres grups involucrats a l’hora de poder identificar els seus principals interessos i preocupacions.