La Barnahus de Badalona (Casa de les xiquetes i xiquets en islandès) és un model d’atenció integral que ja s’aplica als Estats Units i al nord d’Europa on tots els departaments que intervenen en un cas d’abús sexual infantil es coordinen i treballen sota el mateix sostre per atendre l’infant o adolescent víctima. És una casa, lluny de comissaries i hospitals, que garanteix un entorn segur i que treballa per evitar la revictimització a través d’un acompanyament emocional i psicològic integral.

L’equipament oferirà acompanyament a infants i adolescents dels municipis de Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet que hagin patit violència sexual, amb un model d’atenció integral en un espai amable per a la persona atesa.

A la Barnahus de Badalona hi treballa a temps complet un equip psicosocial i, a més, hi ha altres professionals que s’hi desplacen quan cal o que s’hi connecten per videoconferència per evitar que la víctima i la seva família siguin els que hagin de recórrer a les distintes instàncies que intervenen en aquests processos: comissaria, jutjat, servei d’infància, centre mèdic.. També treballarà en l’acompanyament a les famílies afectades, així com en la prevenció i la detecció d’abusos.

Amb el suport de: