Resum de 10 punts de què suposa la covid-19 a les famílies i que podem i/o què estem fent per afrontar-la. A càrrrec de Maisa Campos, psicòleg i psicoterapeuta de la Fundació Summae amb qui ISOM desenvolupa projectes conjuntament #ISOMClínic