RECURSOS SEXUALITAT

L’expectativa de gènere, la violència i les relacions adolescents. Aquest llibre, referent a les relacions de gènere entre joves adolescents, es pregunta sobre com intervenir quan hi ha violència de gènere en les relacions entre persones joves. Sobre com és aquesta violència, si té o no té matisos específics. Es pregunta sobre quina prevenció cal fer, i sobre quina mena d’intervenció.