Grup d’Accés a la Universitat (GAU) per a persones gitanes majors de 25 anys a la ciutat de Lleida

La totalitat dels alumnes són de la comunitat gitana i majors de 25 anys.

  • Curs 2020 – 2021: 12 persones.
  • Curs 2021 – 2022: 22 persones.

Una característica important a destacar, es que gràcies a fer la formació online s’ha pogut arribar a les dones gitanes, que fins ara, no podien cursar aquesta formació per la dificultat de conciliar la vida familiar amb la formació. Per això, destaquem que 5 dones estan seguint el curs de forma online.

Amb el suport de:

  • Pla integral del poble gitano