La violència exercida sobre infants és un problema estès i amb efectes molt greus. Malgrat la seva prevalença, pot passar desapercebuda, ser obviada i fins i tot intencionadament amagada per múltiples raons. Sovint, les víctimes no tenen accés a serveis de qualitat adaptats a les seves necessitats i protectors dels seus drets, la qual cosa genera una victimització secundària i complica o impossibilita el procés de recuperació. Les dificultats augmenten quan es tracta d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, tenen alguna discapacitat o es troben en situació d’exclusió social.

Amb el Servei de Prevenció de la Violència Contra els Infants (SPVCI) volem donar un pas més en aquest compromís, avançant en la protecció dels drets dels infants sota la convicció que la violència ha de sortir de la intimitat per a ser visibilitzada com una preocupació social, amb la premissa que erradicar la violència, crear espais segurs i fomentar els bons tractes i l’educació respectuosa és una responsabilitat comuna i compartida.

Amb el suport de: