• MISSIÓ

  MISSIÓ

  ISOM vol atendre les persones, especialment els infants, adolescents i les seves famílies, per millorar i promoure la seva autonomia, capacitats i qualitat de vida, mitjançant projectes d’acció social especialitzada, amb una atenció relacional de proximitat i individualitzada, coherent amb la seva responsabilitat social.

 • VISIÓ

  VISIÓ

  Entitat d’Atenció Especialitzada coneguda i reconeguda, que col·labora amb l’administració i la iniciativa privada per impulsar projectes innovadors i de qualitat, d’atenció a les persones, en diversos àmbits, des d’una òptica NO lucrativa.

 • VALORS

  VALORS

  Coherència, amb la història comuna, els valors democràtics, la trajectòria professional i els esforços realitzats per construir una entitat que canalitzi l’anhel compartit de col·laborar a construir un món millor.

  Competència, ens esforcem per un treball eficaç i eficient, que amb professionalitat i rigor posant a les persones per davant de tot, enfocant la seva atenció individualitzada amb prioritat i proximitat.

  Compromís, amb el transparent desenvolupament d’uns projectes no lucratius sostenibles en harmonia entre les dimensions econòmica, ambiental i social.

  Col·laboració, convençuts que no podem abastar les solucions tot sols, treballem per establir xarxes i aliances amb altres entitats del tercer sector, les administracions i la iniciativa privada.

  Comunicació, generant un espai d’escolta i diàleg que permeti el desenvolupament d’estratègies per al creixement de les persones i la seva autonomia.

 • IGUALTAT

  IGUALTAT

  Treballant per a la no-discriminació per motiu de gènere i impulsar i fomentar les mesures necessàries per aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la nostra organització.

Per assolir la Missió, Visió i Valors, creiem en una organització enfocada a les necessitats i expectatives dels nostres clients i la resta de parts interessades, al compliment dels requisits legals i reglamentaris i en la necessitat de millora del nostre sistema de gestió de manera continua i sistemática.

Aprovat per Consell Rector el dia 12 de maig del 2022.