Des d’ISOM entenem la responsabilitat social com un procés clau per modificar les accions de l’organització i vetllar pel compliment econòmic, mediambiental i social. Estem convençuts que complir amb els compromisos socials, aconseguir els objectius econòmics i establir mesures de protecció del medi ambient proporciona qualitat a l’acció que desenvolupem diàriament.

ISOM va incorporant objectius i accions que repercuteixen en el si de l’estructura de l’entitat i dels serveis, ajudant a evidenciar la millora contínua a través de l’exercici de l’elaboració de la memòria anual.

La responsabilitat social és, per tant, una part integrant de les línies estratègiques d’ISOM i tot el personal es compromet a complir-la, difondre-la i assegurar-ne el seu compliment.

Tot plegat queda recollit i sintetitzat a les nostres memòries de sostenibilitat: