SERVEIS RESIDENCIALS D’ACCIÓ EDUCATIVA.

Són serveis residencials especialitzats per a la infància, adolescència i joves en situació de vulnerabilitat.

Els infants, adolescents i joves resideixen temporalment i reben atenció directa les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. L’encàrrec de la guarda i educació, mentre no poden tornar amb la seva família, fa necessària l’especialització tècnica per donar resposta a les diferents situacions i necessitats que presenten.

Els centres són oberts, familiars, integrats al barri i a la comunitat. L’organització de la vida quotidiana permet un tracte afectiu i personalitzat, amb establiment de vincles educatius estables.

La gestió dels serveis es porta a terme amb el suport i col·laboració de les Administracions Públiques mitjançant contractes de gestió.

Actualment ISOM gestiona els següents centres:

 • CRAE Minerva

  CRAE Minerva

  S’inaugura l’any 1992 a Barcelona, però no és fins al 2001 que ISOM n’inicia la seva gestió.

  Va començar la seva activitat atenent 16 infants, adolescents i joves. Al 2005 s’inaugura un nou equipament, a pocs metres de l’anterior i s’amplien les places fins a 24.

  L’equip professional està format per educadors socials i personal d’administració i serveis.

  Capacitat del servei: 24 places

  Mitjana anual d’infants atesos: 25 (17 nois / 8 noies)

  Edats: 3 a 18 anys

 • CRAE Urrutia

  CRAE Urrutia

  ISOM gestiona el servei a Barcelona en la modalitat de concessió des del desembre del 2012. Té una capacitat de 16 places.

  L’equip professional està format per educadors socials i personal d’administració i serveis.

  Capacitat del servei: 16 places

  Mitjana anual d’infants atesos: 16

  Edats: dels 3 als 18 anys

 • CRAE Sants-Medir

  CRAE Sants-Medir

  S’inaugura el 2007 a Barcelona. Aquest equipament va començar la seva activitat atenent  16 infants de 0 a 12 anys. Tot i tractar-se d’un CRAE, la inclusió de la franja 0-3 anys, li ha conferit al llarg del temps, uns trets diferencials i específics.

  En l’actualitat, el CRAE Sants Medir atén a 17 infants i adolescents d’edats compreses entre 4 i 16 anys.

  L’equip professional està composat per educadors socials i personal d’administració i serveis.

  Capacitat del servei: 17 places

  Mitjana anual d’infants atesos: 26

  Edats: dels 4 als 16 anys

 • CRAE Mediterrània II

  CRAE Mediterrània II

  Durant l’any 2022 es va fer la reconversió de SPAAI a CRAE, mantenint el nom.

  Capacitat: 16 places

  Edat: 3 a 18 anys

Ubicats al municipi de Badalona, l’any 2021 es fa la reconversió del SPAAI Gorg i SPAAI Piferrer a CRAE.

 • CRAE Gorg

  CRAE Gorg

  Capacitat: 18 places

  Edat: 3 a 18 anys

 • CRAE Piferrer

  CRAE Piferrer

  Capacitat: 15 places

  Edat: 3 a 18 anys