ISOM forma part del programa Ocell de Foc-Tangram  que té com a objectiu acompanyar a joves i oferir-los una atenció integral centrada en la salut mental, la seva autonomia i la construcció d’una vida independent a través de l’autoorganització col·lectiva, el retorn formatiu i la inserció laboral en iniciatives juvenils o empreses.  Es tracta d’un programa que s’ha implementat a tota Catalunya a través de 22 nuclis. Ocell de Foc-Tangram és el nom del nucli Barcelonès Nord 2, que aglutina els barris de Badalona de Llefià i Pomar de Dalt, els barris Nord, Besòs, La Mina i La Catalana de Sant Adrià de Besòs, i el municipi de Santa Coloma de Gramenet. 

El nucli el formem cinc entitats: El Centre Obert Rialles que s’encarrega del servei d’atenció grupal als joves, la Fundació Tallers servei niu de projectes i iniciatives juvenils,  la Federació Salut Mental Catalunya que desenvolupa el servei d’informació, prevenció i lluita contra l’estigma de la salut mental i l’abandonament educatiu a la comunitat, el https://www.casaldelsinfants.org/ que s’encarrega de la coordinació, de ser el punt de trobada del nucli i ofereix atenció grupal als joves i per últim ISOM que porta a terme el servei de coaching i assessorament als i les joves.

Es vol aconseguir que 30 joves entre 16 i 30 anys amb o sense problemàtica de salut mental i que no tinguin vinculació amb la xarxa, s’insereixin laboralment tornin a estudiar.