Programa d’atenció psicològica a infants, adolescents i les seves famílies de la població d’Abrera, vinculada i amb Pla de treball a Serveis Socials, entre 4 i 18 anys i a les seves famílies, amb o sense dificultats emocionals, de relació i conducta.

Recurs terapèutic, protector, de suport i acompanyament als processos de canvi i de creixement personal i a les relacions interpersonals i intrafamiliars dels infants en situació de risc i a les seves famílies.

Atenem les necessitats psicoeducatives i emocionals dels infants i famílies en situació de risc, dels agents educatius de la població (Centres educatius, AFAS, Espais Socioeducatius…) i oferim possibles respostes, de manera coordinada, amb els diferents professionals competents en la matèria (EAP, CSMIJ…).

  • 2022:

    2022:

    53 beneficiaris.