La suspensió de l’activitat educativa durant el darrer trimestre del curs escolar 2019-2020 ha comportat efectes negatius sobre l’exercici del dret a l’educació del conjunt i, especialment, sobre els infants procedents de famílies i entorns socialment més vulnerables i, també, sobre els centres educatius amb més complexitat educativa.

El Departament d’Educació ha aprovat i aplicat diverses mesures per pal·liar aquests efectes desfavorables la major part de les quals s’adrecen a la totalitat dels centres educatius i a la totalitat de l’alumnat. Tanmateix, i atès que els efectes de la suspensió de l’activitat lectiva presencial i, en general, les conseqüències negatives de caràcter social, han afectat de forma més important els centres educatius que escolaritzen alumnat socioeconòmicament vulnerable en major proporció, s’han adoptat mesures adreçades específicament a proporcionar un suport addicional a aquests centres educatius durant el curs escolar 2020-2021

El Projecte ArTic és un projecte d’apropament a la cultura i l’art a col·lectius tradicionalment exclosos. Es fonamenta en la realització de tertúlies dialògiques (TD) a través de les TIC a les escoles de Antoni Botey, Baldiri Reixac, Feliu i Begués, Itaca, Josep Carner i Rafael Alberti de Badalona. Es tracta d’una Actuació Eductiva d’Èxit dirigida a la transformació social avalada per la comunitat científica internacional com una pràctica educativa transferible a tots els contextos que millora la convivència i els aprenentatges instrumentals.  

Amb el suport de: