Servei que ofereix un suport concret i pràctic a les famílies en situació de fragilitat social i que afecti en el seu desenvolupament emocional i la seva integració a la comunitat.

Reportatge gràfics per a Isom i Pixin

Es vol apoderar als membres de la unitat familiar per a que siguin autònoms, efectius i afectius en la seva vida quotidiana.

Aquest servei d’atenció de teràpia familiar actualment s’està oferint a famílies amb expedient obert en Serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Cerdanyola i de l’Ajuntament de Badalona.

Aquest servei s’ofereix a Administracions generals i locals, Serveis Socials d’Atenció Primària, Escoles, Instituts  i a pares, mares i famílies

  • 2022:

    2022:

    Cerdanyola: 29 famílies ateses

    Badalona: 12 famílies ateses

Com hi pots col.laborar?