• Projecte IMEX

    Projecte IMEX

    El Projecte IMEX – ‘Itineraris d’Emancipació d’Èxit’ és un projecte d’àmbit estatal d’innovació social a l’atenció a persones joves extutelades, d’entre 18 i 25 anys, liderat per la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA ), de la qual ISOM forma part, finançat per Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU, que compta amb el suport del Ministeri de Drets Socials 2030 i s’emmarca dins del Pla de Resiliència del Govern d’Espanya.

L’objectiu principal és crear i consolidar el futur model de referència estatal i europea, per a la desinstitucionalització en l’atenció a persones joves extutelades, d’entre 18 i 25 anys. Alhora, generar un sistema d’avaluació compartit, elaborant un marc d’indicadors comuns, per mesurar i avaluar el model actual i els recursos existents. Per fer-ho, s’implementaran accions d’innovació social en matèria d’habitatge, enfortiment de l’individu, inserció laboral i la integració de la figura del referent d’emancipació.

Des d’ISOM, el Projecte IMEX s’implantarà als nostres recursos residencials d’emancipació a Barcelona i Lleida, i es desenvoluparan dues d’aquestes accions:

Amb el suport de:

És un servei de ASJTET que gestiona ISOM a la província de Lleida en el que s’acompanya als i les joves en el seu procés d’autonomia i emancipació amb objectius d’inserció laboral i la plena autonomia.

Aquest servei té la característica especial perquè s’aposta per una inclusió en l’àmbit d’habitatge. El servei ofereix acompanyament a l’hora de cercar habitatge perquè el jove pugui viure en comunitat en habitatges compartits, ja siguin amb altres joves, famílies, etc.

33

joves el 2022

45

joves el 2021

42

joves el 2020

20

joves el 2019

Fruit del treball entre joves del SAEJ Lleida d’ISOM i el col·lectiu Exodus Cultura s’ha publicat la cançó “Vidas Ocultas”.

Servei especialitzat per a adolescents i joves que han estat tutelats per la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de completar el seu procés maduratiu i fer un acompanyament en la transició a la vida adulta.

El 82% de joves que han estat baixa dels pisos d’ISOM ho ha fet inserint-se laboralment.

Actualment ISOM gestiona els següents Serveis:

Àrea metropolitana:

Pis assistit majors 18 anys

Pis Llefià (Frontera)

Pis Sant Roc

Pis La Salut (Àlex Cano)

Pis Alfa

Pis Beta

Pisos Residència 16-21 anys

PIL Marina

PIL Guifré

PIL Bufalà I

PIL Bufalà II

Barcelona ciutat:

Pis assistit majors 18 anys

Pis Deià

Pis Congrés

Pisos Residència 16-21 anys

PIL Tàrrega

PIL Garcilaso

Barcelona comarques:

Pisos Residència 16-21 anys

PIL Logos

PIL Maurina

PIL Centre

PIL Universitat

PIL Futur

PIL Suport

Lleida ciutat:

Pis assistit majors 18

Pis Segrià

Pis Garrigues

Pis Pare Sanahuja

Pis Cappont

Pisos Residència 16-21 anys

PIL Ronda Pis residència

PIL Magdalena Pis residència

Amb el suport de: