És un servei de ASJTET que gestiona ISOM a la província de Lleida en el que s’acompanya als i les joves en el seu procés d’autonomia i emancipació amb objectius d’inserció laboral i la plena autonomia.

Aquest servei té la característica especial perquè s’aposta per una inclusió en l’àmbit d’habitatge. El servei ofereix acompanyament a l’hora de cercar habitatge perquè el jove pugui viure en comunitat en habitatges compartits, ja siguin amb altres joves, famílies, etc.

9

joves el 2018

20

joves el 2019

42

joves el 2020

45

joves el 2021

Fruit del treball entre joves del SAEJ Lleida d’ISOM i el col·lectiu Exodus Cultura s’ha publicat la cançó “Vidas Ocultas”.

Servei especialitzat per a adolescents i joves que han estat tutelats per la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de completar el seu procés maduratiu i fer un acompanyament en la transició a la vida adulta.

Actualment ISOM gestiona els següents Serveis:

Àrea metropolitana:

Pis assistit majors 18 anys

Pis Llefià (Frontera)

Pis Sant Roc

Pis La Salut (Àlex Cano)

Pis Alfa

Pis Beta

Barcelona ciutat:

Pis assistit majors 18 anys

Pis Deià

Pis Congrés

Pisos Residència 16-21 anys

PIL Tàrrega

PIL Garcilaso

PIL Guifré

Barcelona comarques:

Pisos Residència 16-21 anys

PIL Logos

PIL Maurina

PIL Centre

PIL Universitat

PIL Futur

PIL Suport

Lleida ciutat:

Pis assistit majors 18

Pis Segrià

Pis Garrigues

Pis Pare Sanahuja

Pis Cappont

Pisos Residència 16-21 anys

PIL Ronda Pis residència

PIL Magdalena Pis residència

Amb el suport de: