El Programa Orienta és un servei personalitzat d’orientació professional i d’acompanyament a la inserció per millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció de les persones demandants d’ocupació mitjançant accions d’orientació per a l’ocupació, coneixement de l’entorn productiu i prospecció del mercat de treball.

ISOM implementa el Programa Orienta (SOC-Orienta) a Badalona, al barri de Llefià. L’actuació consisteix en un procés d’orientació professional personalitzat, assessorament i informació per a l’ocupació mitjançant el qual s’acompanya la persona participant en la definició del seu projecte professional. Així mateix, inclou l’acompanyament en el procés d’inserció de la persona participant, el coneixement de l’entorn productiu, de la xarxa empresarial del territori i dels perfils professionals més demandats.

Els recursos que oferim son:

  • Sessions individuals d’orientació formativa i laboral.
  • Sessions grupals de millora competencial.
  • Tallers de recerca de feina.
  • Coneixement de l’entorn productiu.
  • Visites a empreses i entitats del territori.
  • Acompanyament en l’accés al mercat laboral.

Les accions són sense cost per a les persones participants

On s’han d’adreçar les persones interessades en participar en el programa

Les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina de Treball corresponent (C/ Aribau 11, Badalona) o bé al nostre Punt d’Actuació (C/ Europa 2, Badalona)

DADES DE CONTACTE:

Qui hi pot participar:

  • Les persones demandants d’ocupació en situació d’atur
  • Les persones treballadores en situació de precarietat laboral

Requisit per participar:

Estar inscrit/a al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa

DURADA PROGRAMA

La durada del programa és de 12 mesos (22/12/2023 al 20/12/2024).

Per a més informació consultar la web del SOC: https://serveiocupacio.gencat.cat

Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)