Un equip d’especialistes en psicopedagogia,  psicologia i logopèdia participen en l’avaluació, diagnòstic i el tractament de dificultats específiques per a l’adquisició d’un aprenentatge escolar: 

  • Trastorn de l’Aprenentatge: dislèxia, discalculia, dispràxia, trastorns de la coordinació…
  • Trastorn per dèficit d’atenció a/s hiperactivitat (TDA/H)
  • Dificultats emocionals associades: ansietat, desànim, comportaments disruptius
  • Altes capacitats intel·lectuals

I un abordatge  educatiu i acompanyament de l’alumnat amb tallers d’estudi assistit i de suport escolar. 

Si es detecta necessitat es complementa amb atenció psicoterapèutica individual i familiar per tal de millorar la salut relacional dels infants i adolescents atesos i de les seves famílies potenciant les seves habilitats i adquirint noves competències. 

Com hi pots col·laborar?